MediYoga | GravidYoga | HormonYoga

  • MEDIYOGA
  • GRAVIDYOGA
  • HORMONYOGA

Yogakurser i Enköping

Ett verktyg för fysisk och mental balans

MediYoga

En mjuk och skön yogaform som passar alla, utförs från varje persons förutsättning med fokus på andning och avslappning. Yogan ger fysisk smidighet, mental avslappning och skapar både balans och ger insikt.

Evidensbaserad forskning visar att MediYoga kan minska stressrelaterade besvär, högt blodtryck och olika smärttillstånd.

Förberedelse inför din förlossning

Gravidyoga

Gravidyoga är ett bra sätt att hantera den stora omställningen och förändringen som graviditeten innebär.

Yogaövningarna gör den fysiska kroppen smidig, stark och avslappnad. Närvaron ökar, eventuell rädsla minskar och en känsla av lugn sprider sig. Det medför att tilliten till den egna förmågan att klara av förlossningen och det kommande föräldraskapet ökar.

Gravidyoga kan tränas från v 12 till förlossningen.

MediYoga för kvinnans hormonsystem

Hormonyoga

Detta är yogan som vi kvinnor behöver ända från tonåren och under resten av livet. Livet igenom styrs vi av våra hormoner. Kvinnors hormonsystem svänger hela tiden och gör att vår kropp och vårt sinne påverkas på olika sätt, spelar oss ett spratt på olika sätt under livets olika faser. Det kan vara PMS, problem med att bli gravid eller klimakteriebesvär. Hormonerna är nyckeln till vårt välbefinnande, de styr humöret, tankeförmågan, energinivån och lusten.

Hälsa och balans

MediYoga®, medicinsk yoga, är en modern svenskutvecklad yogaform som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga strävar efter att skapa hälsa och balans. 

Om mig

Ann-Marie Höjer, Leg. sjuksköterska och barnmorska – erbjuder MediYoga, GravidYoga samt HormonYoga till dig som vill finna balans i vardagen, genom att lyssna inåt och förstå kroppens signaler.

Vill du veta mer om kommande kurstillfällen, anmäla dig till en kurs eller kontakta mig?

info@forlivet.nu

070 689 44 22


Ann-Marie Höjer
Leg. sjuksköterska och barnmorska

Lärare MediYoga, GravidYoga & HormonYoga

Godkänd för F-skatt

MediYoga bagde