Yogakurser 2020

  • GravidYoga


    Inga klasser våren 2021

  • MediYoga


    Inga klasser våren 2021

  • MediYoga – För kvinnans hormonsystem


    Inga klasser våren 2021

Anmälan görs till info@forlivet.nu

Anmälan


MediYogaGravidYogaMediYoga – För kvinnans hormonsystem

info@forlivet.nu

070 689 44 22


Ann-Marie Höjer
Leg. sjuksköterska och barnmorska

Lärare MediYoga, GravidYoga & HormonYoga

Godkänd för F-skatt

MediYoga bagde